Практикум з радіобіології та радіоекології

577(075.8)
П69
Практикум з радіобіології та радіоекології : навч. посіб для вищих навч. закладів / В. А. Гайченко, І. М. Гудков, В. О. Кашпаров [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 376 с.

Навчальний посібник містить матеріал відповідно до програм курсів «Хімія радіоактивних елементів», «Поводження з радіоактивними відходами», «Реабілітація територій, забруднених радіонуклідами». У посібнику викладено теоретичні основи хімії радіоактивних елементів, розглянуто сутність технологічних процесів ядерно-паливного циклу, описано джерела утворення радіоактивних відходів та наведено особливості поводження з радіоактивними відходами. Досліджено принципові засади управління системою поводження з радіоактивними відходами та особливості реабілітації територій, забруднених радіонуклідами.
Розраховано на студентів-магістрів спеціальності « Радіоекологія» вищих навчальних закладів.

Залишити відповідь