Грінько І. М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування

331
Г85
Грінько І. М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування : монографія / І. М. Грінько ; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України “Київський політехнічний ін-т”. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. – 238 с.

Досліджено сутність економічної категорії «мотивація», систематизовано методи мотивації праці та диференційовано мотиваційні механізми. Уточнено класифікацію інструментів мотивації праці. Удосконалено наукові підходи щодо оцінки рівня мотивації праці персоналу. Проаналізовано стан матеріального стимулювання працівників на підприємствах. Обґрунтовано взаємозв’язок між мотивацією праці персоналу машинобудівних підприємств та станом соціально-трудових відносин. Оцінено мотивацію праці персоналу машинобудівних підприємств. Розроблено матрицю вибору стратегії регулювання рівня мотивації праці на підприємства машинобудування. Визначено вплив ефективності використана методів мотивації праці персоналу на показники економічної діяльності машинобудівного підприємства.
Для науковців, аспірантів, магістрів, студентів та керівників і фахівців підприємств машинобудування.

Залишити відповідь