Екологія

50(075.8)
Е40
Екологія : навч. посіб. для вищих навч. закладів / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. І. Портухай та ін. – 2-ге вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 300 с.

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття за закони класичної екології, проблеми прикладної екології та шляхи їхнього вирішення. Він включає: навчальну програму з варіантами завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; теоретичний матеріал; методичні вказівки для практичних робіт, тестовий контроль поточного йпідсумкового рівня знань студентів, гермінологічний словник, список рекомендованих літературних джерел.
Навчальний посібник рекомендується використовувати студентам вищих навчальних закладів усіх напрямів підготовки для здобуття ступеня «бакалавр».

Залишити відповідь