Бойко В. М. Граматика української мови: морфеміка, словотвір, морфологія

811.161.2
Б77
Бойко В. М. Граматика української мови: морфеміка, словотвір, морфологія : навч. посіб. / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко. – Київ : Академвидав, 2014. – 246 с. – (Серія «Альма-матер»).

Граматика є найскладнішим аспектом сучасної української мови. Засвоїти її допоможе пропонований навчальний посібник, теоретичний матеріал у якому структурований за розділами «Морфеміка», «Словотвір», «Морфологія» . Він містить також різноманітні види вправ для аудиторного і самостійного виконання, запитання й завдання для самопідготовки, блоки модульного контролю знань.
Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто прагне опанувати граматику української мови.

Залишити відповідь