Бойко В. М. Граматика української мови: морфеміка, словотвір, морфологія

811.161.2
Б77
Бойко В. М. Граматика української мови: морфеміка, словотвір, морфологія : навч. посіб. / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко. – Київ : Академвидав, 2014. – 246 с. – (Серія «Альма-матер»).

Граматика є найскладнішим аспектом сучасної української мови. Засвоїти її допоможе пропонований навчальний посібник, теоретичний матеріал у якому структурований за розділами «Морфеміка», «Словотвір», «Морфологія» . Він містить також різноманітні види вправ для аудиторного і самостійного виконання, запитання й завдання для самопідготовки, блоки модульного контролю знань.
Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто прагне опанувати граматику української мови.

Напишіть відгук

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake