Литво 2017 ; Металургія 2017

621.7(063)
Л64
Литво 2017 : XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–25 травня 2016 р., Запоріжжя) : Металургія 2017 : VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–25 травня 2017 р., Запоріжжя) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. металургійна академія України [та ін.] : [за заг. ред. О. І. Пономаренко]. – Запоріжжя : Тандем, 2017. – 434 с.

У збірнику представлено матеріали, що стосуються актуальних проблем ливарного і металургійного виробництва: отримання, обробки та структуроутворення сплавів; прогресивні технології та обладнання в ливарному виробництві; перспективні формувальні матеріали і суміші, технологічні процеси виготовлення форм і стрижнів; моделювання, комп’ютерні та інформаційні технології в ливарному виробництві; спеціальні способи литва та литва композиційних матеріалів; методи контролю ливарних і металургійних процесів, економіка та екологія ливарного виробництва.
Матеріали призначені для інженерно-технічних працівників металургійних і машинобудівнихпідприємств і науково-дослідницьких інститутів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
Друкується за рішенням Вченої ради Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту», протокол № 4 від 28.04.2017
Відповідальність за достовірність інформації, що викладена в матеріалах конференції, несуть відповідальність їх автори.

Залишити відповідь