Коротич К. В. Асоціативно-семантичне макрополе “безпека” / небезпека” в дискурсі української преси ХХ–ХХІ століть

811.161.2
К68
Коротич К. В. Асоціативно-семантичне макрополе “безпека” / небезпека” в дискурсі української преси ХХ–ХХІ століть / К. В. Коротич ; Харківський нац. ун-т, Харківське історико-філологічне товариство. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2017. – 255 с.

У монографії розглянуто особливості розвитку української преси та її мови у ХХ – на початку ХХІ століття, для розв’язання проблеми реконструкції асоціативних полів у діахронії запропоновано застосовувати когнітивні методи моделювання польових структур.
На матеріалі української преси 1905-2013 рр. системно виявлено в діахронії специфіку репрезентації фрагмента мовної картини світу лінгвальними засобами, які позначають поняття «безпека / небезпека», виокремлено й проаналізовано двадцять чотири поля. Одиниці макрополя «безпека / небезпека» розглянуто на різних мовних рівнях у системно-структурному, комунікативному й когнітивному аспектах. У комплексі з’ясовано роль конституентів аналізованого поля для реалізації стратегії і тактики впливу на реципієнта в дискурсі української преси.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Залишити відповідь