Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель

69.05(075.8)
Т38
Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель : навч. посібник для вишів / А. І. Гавриляк, І. Б. Базарник, Р. І. Кінаш, М. В. Котів ; за ред. А. І. Гавриляка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2006. – 540 с.

У посібнику викладено основи організації технічної експлуатації будівель та інженерних споруд та їх технічного устаткування, розглянуто питання реконструкції міської забудови і найбільш доцільних рішень щодо реконструкції та модернізаціїбудівель з урахуванням їх об’ємно-планувальних рішень, конструктивних особливостей і технічного стану. Наведено практичні рекомендації з ремонту та підсилення конструктивних елементів будівель з використанням сучасних матеріалів, євротехнологій і перспективних конструктивних рішень.
Нормативні матеріали наведено станом на 1 січня 2004 р. Для інженерно-технічних працівників системи комунального господарства, проектних організацій, викладачів і студентів навчальних закладів спеціальності “Міське будівництво та господарство”.

Залишити відповідь