Політична наука в Україні. 1991–2016

32
П50

Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т / редкол.: О. Рафальский (голова) [та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2016. –

Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. – 655 с.

Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріального апарату, а також теоретико-методологічннми підходами до досліджень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проаналізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці ХХ ст. й до сьогодення.
Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука.

Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. – 703 с.

Матеріали другого тому дають уявлення про тематичну спрямованість політологічних досліджень, проведених суспільствознавцями України протягом 1991-2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад вітчизняної політичної науки, її концептуальні здобутки, і ії внесок у вирішення суспільно-політичних проблем, які поставали в процесі розбудови української незалежної держави. Розділи тому розкривають результати вивчення українськими науковцями найбільш значимих об’єктних сфер політичної науки – спрямованості суспільно-політичної трансформації нашої країни, інституціоналізацїї політичного простору, залученості до нього суспільства та рівня його активності, у т. ч. у форматі громадських організацій, досягнення консенсусної етнополітичної моделі, пошуку Україною своєї ніші у глобалізованому світі та інших аспектів національного політичного буття.
Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука.

Залишити відповідь