2018

  Дарувальники!

Сінчук Ігор Олегович, доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Криворізького національного університету.

Сінчук І. О. Коментар до стану електроенергетики залізорудних підприємств як сегмента їх конкурентоспроможності : монографія / І. О. Сінчук. – Кривий Ріг, 2018. – 166 с. – ISBN 978-617-639-171-5.

У монографії викладено авторське бачення проблеми стану конкурентоспроможності гірничорудних підприємств України з підземними способами видобутку залізорудної сировини. Рекомендовано для енергетичних служб і служб енергоменеджменту гірничих підприємств, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей вишів.


Рукавіцин Ігор Анатолійович, приватний нотаріус, краєзнавець, член НСКУ, автор ряду книг з історії Кривого Рогу та України, колекціонер, дослідник, організатор міських і обласних виставок.

Кордевинер, Ж. Железорудное Криворожье на рубеже ХІХ–ХХ веков: европейский взгляд : [пер. с фр. и актуализация книги «Geologie de Krivoi-Rog et de Kertsch: production siderurgique de la Russie meridionale: avec 19 photogravures et 4 cartes (Contribution a l’etude de la crise industrielle du Donetz)] / Ж. Кордевинер ; [предисл., коммент., упорядочение и актуализация Н. И. Ищенко, И. А. Рукавицын, Н. И. Ступник ; пер. с фр. Н. И. Ступник, Е. П. Георгиева]. – Киев : Арт-Технология, 2017. – 160 с.- ISBN 978-966-97428-2-7.

Описание геологии и горнодобывающих предприятий Криворожского бассейна начала XX века. Перевод с французского и актуализация изданной в Париже и Брюсселе в 1902 году книги «Geologie de Krivoi-Rog et de Kertsch: production siderurgique de la Russie meridionale: avec 19 photogravures et 4 cartes (Contribution a l’etude de la crise industrielle du Donetz).
Автор – Жюль Кордевинер – бельгийский горный инженер, возглавлявший с 1898 по 1901 год рудник общества “Рахмановка-Кривой Рог”. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей горного дела на Криворожье, краеведением и иностранными инвестициями в Украину в конце XIX- начале XX века.


Лобов Вячеслав Йосипович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління ДВНЗ “Криворізький національний університет”.

Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації . Т. 5 / редкол.: М. А. Серб, М. М. Манько, Н. М. Мошинська. – Київ : Логос Україна, 2018. – 156 с. – Електронна версія книги розміщенна на сайті http://www.inventor.biz.ua/.- ISBN 978-966-1581-32-5.

Видання містить грунтовну та важливу інформацію: аспекти підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяльності в Україні, взаємозалежність інтелектуальної власності та розвитку економіки, захист інтелектуальної власності винахідників тощо. Значну частину довідково-іміджевого видання становлять відомості про творіння українських винахідників у різних сферах людської життєдіяльності, зокрема таких як медицина, будівництво й архітектура, машинобудування, хімічна й нафтогазова галузі, важка та легка промисловості, харчова промисловість та сільське господарство.


Попов Станіслав Олегович, професор кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій Криворожского национального университета

Попов С. О. Инструкция по нормированию показателей потерь, засорения и гранично-допустимого содержания железа в добытой карбонат-магнетитовой руде залежи “Дружба” шахте им. Фрунзе ЧАО “ЕВРАЗ Суха Балка” / С. О. Попов ; ЧАО “ЕВРАЗ Суха Балка”, ГВУЗ “КНУ”. – Кривой Рог : Дионат, 2017. – 88 с. – ISBN 978-617-7553-36-5.

Инструкция регламентирует порядок и методику нормирования показателей засорения и гранично-допустимого содержания железа в добытой карбонат-магнетитовой руде при отработке запаса залежи “Дружба” шахты им. Фрунзе.


Євтєхов Валерій Дмитрович, доктор геолого-минералогических наук, профессор, завідувач Кафедри геології і прикладної мінералогії Криворожского национального университета

Трунин А. Н., Холошин И. В. Пирогов Борис Иванович / М-во образования и науки Украины, Криворожский национальный университет ; под ред. В. Д. Евтехова. – Кривой Рог : [б. и.], 2017. – 135с. – (Выдающиеся геологи Криворожского национального университета).

В издании содержатся биографические сведения о выдающемся геологе, минерологе-теоретике и практике профессоре Б. И. Пирогове, основная часть жизни и творчества которого связана с Криворожским национальным университетом.


Жуков Сергій Олександрович, доктор технічних наук, профессор, зав. кафедри відкритих гірничих робіт Криворізького національного університету.

Енергетичні альтернативи та технологічні аспекти торфу : монографія / В. А. Стріха, С. О. Жуков, Л. В. Мельник, Р. В. Соболевський. – Рівне : НУВГП, 2017. – 293 с.

Монографія містить загальні відомості про фактори навколишнього середовища, які впливають на торфоутворення.
У ній представлено особливості гідросистем, основні види торфу т а устрій більшості типів торфовидобувної та торфопереробної техніки, а також комплексів, конструктивні й експлуатаційні властивості, особливості застосування та перспективи розвитку. Подання багатьох об’єктів супроводжується коротким історичним нарисом.
Для студентів гірничих спеціальностей вищих закладів освіти.


Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Криворізького національного університету.

Теоретические и практические аспекты строения архитектур современных тяговых электромеханических комплексов шахтных электровозов : коллективная монография : в 2 т. / О. Н. Синчук, Ф. И. Караманиц, В. Л. Дебелый, др ; под ред. О. Н. Синчука. – Кривой Рог : ЧП Щербатых А. В., 2018. -
Т. 1 : Тяговые электромеханические комплексы постоянного тока. – 192 с.- ISBN 978-617-639-166-1.
Т. 2 : Тяговые электромеханические комплексы переменного тока. – 184 с.- ISBN 978-617-639-167-8.

В монографии изложены теоретические и практические аспекты тактики дальнейшего развития современных электроэнергоэффективных тяговых электромеханических комплексов для шахтных видов электровозов.
В 1 томе особое внимание уделено новым разработкам тяговыхэлектромеханических комплексов на базе импульсных преобразователей напряжения питания тяговых электрических двигателей постоянного тока.
Во 2 томе изложены результаты исследований по разработке современных тяговых электромеханичных систем и комплексов переменного тока для шахтных электровозов. Обоснована и предложена тактика подхода к выбору структур тяговых комплексов применительно к конкретному виду и типу шахтных электровозов.

Мониторинг параметров и защита тяговых электромеханических комплексов шахтных электровозов : монография / И. О. Синчук, В. О. Черная, А. В. Пироженко [и др.] ; под ред. д-ра. техн. наук, профессора О. Н. Синчука. – Кривой Рог : ЧП Щербатых А. А., 2017. – 144 с. – ISBN 978-617-639-164-7.

В монографии изложены теоретические и практические аспекты тактики строения тяговых электромеханических комплексов для шахтных видов электровозов с включением в их структуру подсистем контроля и защиты электрического оборудования от нештатных режимов функционирования. Особое внимание в монографии уделено разработкам бесконтактных способов контроля и защиты тяговых электрических двигателей от превышения температуры и скорости вращения.  Изложение материала иллюстрируется достаточным для более глубокого осмысления количества рисунков, схем, графиков, осциллограмм.
Авторы уверены, что монография будет полезна студентам электромеханических и горных специальностей, а также работникам горной промышленности, НИИ и КБ, занимающихся разработкой и изготовлением тяговых комплексов электровозов, а также их эксплуатацией.

Напишіть відгук