Кривий Ріг: лихоліття 1941-1945 рр.

94(477)
К82

Кривий Ріг: лихоліття 1941-1945 рр. : історичні нариси / [авт. кол.: В. В. Стецкевич, В. О. Шайкан, Р. П. Шляхтич, Є. М. Левченко ; наук. ред. В. В. Стецкевич]. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2016. – 522 с. – Містить автограф автора.

У науково-популярному виданні на основі широкого кола джерел, у т.ч. й тих, що уведені до наукового обігу вперше, подано панорамну картину життя м. Кривого Рогу в роки війни І94І-І945 рр., окремі новели про демографічні процеси та повсякдення простої людини в умовах навали. В додатках вміщено добірку документів, спомини очевидців, замальовки, хроніку подій, вибрану бібліографію, персоналії тощо. Книга передає дух, тривожність і напруженість часу а, почасти, і його атмосферу. Видання адресовано науковцям, краєзнавцям та усім, хто цікавиться історією війни й ріднокраю.

Залишити відповідь