Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України

01(075.8)
Ш35
Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кондор, 2017. – 220 с.

У навчальному посібнику охарактеризовано сучасний стан бібліографічних ресурсів України відповідно до їх поділу за основними видами бібліографії. Найбільшу увагу приділено поточній та ретроспективній національній (державній) бібліографії. Розглянуто також ресурси науково-допоміжної, рекомендаційної, видавничо-книготорговельної, бібліотечно-каталожної бібліографій та метабібліографії.
Навчальний посібник призначається студентам, які вивчають дисципліну «Бібліографознавство» за навчальним планом підготовки бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Залишити відповідь