Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні

621-52(082)
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. науково-технічний збірник. Вип. 51 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка” ; відповід. ред. З. А. Стоцько. – Львов : Видавництво Львівської політехніки. – 116 с.

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розроблення новітніх технологій та засобів оброблення деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо.

Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів ВНЗ і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковців багатьох ВНЗ і науково-дослідних організацій України.

Залишити відповідь