Розвиток промисловості та суспільства

622(063)
Р64
Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції. Т. 2 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Криворізький національний університет” ; редкол.: М. І.Ступнік (відповід. ред.) та ін. – Кривий Ріг : [б. в.], 2018. – 218 с.

Залишити відповідь