Радіоелектроніка та телекомунікації

06
Л89
Львівська політехніка. Національний університет
Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. праць. № 885 : Радіоелектроніка та телекомунікації / Львівська політехніка. Національний університет ; М-во освіти і науки України ; голова ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 172 с.

Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури.
Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів. фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Залишити відповідь