Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців

55(063)
С91
Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Криворізький національний ун-т, 29-31 березня 2018 р.) / М-во освіти та науки України, КНУ, Ін-т геологічних наук НАН України [та ін.]. – Кривий Ріг : Видавничий центр КНУ, 2018. – 145 с.

Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців. Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції.
У збірнику опубліковані матеріали доповідей з проблем теоретичної і прикладної геології, мінералогії, петрографії, геохімії, металогенії. Наведені дані можуть бути корисними для працівників наукових, навчальних і виробничих організацій, аспірантів і студентів геологічних, екологічних, гірничих спеціальностей.

Залишити відповідь