Степаненко М. І. Лексична і граматична реалізація предикатів в українській мові

811.161.2
С79
Степаненко М. І. Лексична і граматична реалізація предикатів в українській мові : монографія / М. І. Степаненко, Н. М. Лукаш ; М-во освіти і науки України, Полтавський нац. педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 317 с.

У пропонованому дослідженні здійснено комплексний аналіз предикатів кількості як конструктивних центрів семантично елементарних простих речень сучасної української мови. З’ясовано, зокрема, їхні диференційні ознаки; установлено специфіку семантичної типології формально-граматичної реалізації й валентного потенціалу квантитативних предикатів; ієрархізовано мовні засоби експлікування суб’єктної синтаксеми у двокомпонентних синтаксичних конструкціях структурної схеми Sub+ Praedquant; виокремлено значеннєві різновиди й морфологічні репрезентанти об’єктної синтаксеми у трикомпонентних реченнях структурної схеми Sub+ Praedquant+ Ехр, розмежовано облігаторний і факультативний її вияви; ідентифіковано чинні в українській мові моделі та субмоделі синтаксичних конструкцій, утворених на базі квантитативних предикатів.
Для науковців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами української філології.

Залишити відповідь