Пекарський Б. Г. Основи програмування

004(075.8)
П24
Пекарський Б. Г. Основи програмування : навч. посіб. / Б. Г. Пекарський. – Київ : Кондор, 2018. – 363 с.

Навчальний посібник вміщує систематичне викладення основних принципів і правил розробки алгоритмів та програм мовою TurboPascal; опис типів даних, оголошення констант і змінних, організація розгалужень і циклів, опис та використання процедур і змінних, масивів, рядків, множин, записів, файлів та модулів. Розглядаються опис і використання режимів роботи екрана, динамічних структур даних і графічні можливості мови TurboPascal. Наводяться контрольні питання і завдання.
Посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів і учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, які вивчають програмування та алгоритмічні мови.

Залишити відповідь