Ремонт металургійного обладнання

669.1(075.8)
Р38
Ремонт металургійного обладнання : навч. посіб. / А. Я. Жук, Г. П. Малишев, Н. К. Желябіна, К. В. Таратута. – Київ : Кондор, 2017. – 236 с.

У посібнику, поряд з традиційними застосовуваними тепер, описані новітні матеріали і технології відновлення заданої геометрії деталей, зміцнення і відновлення властивостей їх поверхонь. Розширено відомості щодо реставрації та захисту металургійного обладнання, що функціонує в особливо несприятливих умовах. Висвітлено сучасні методи і засоби виявлення дефектів і несправностей обладнання. Відзначено особливості ремонту механічної частини підйомних кранів. Наведено основні положення техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт.
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Галузеві машинобудування» («Металургійне обладнання». «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств») та «Металургія» і може бути корисним для фахівців металургійних і машинобудівних підприємств.

Залишити відповідь