Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності

347(075.8)
Ф79
Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності : навч. посібник / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій. – Київ : Кондор, 2018. – 208 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального плану з дисципліни «Інтелектуальна власність» та призначений для студентів усіх напрямів та спеціальностей підготовки вищих навчальних закладів (спеціалістів, магістрів); майбутніх новаторів, працівників малого та середнього бізнесу, суб’єктів господарювання всіх рівнів з метою ознайомлення з правовими нормами у сфері інтелектуальної власності.
Представлені матеріали дають необхідний комплекс знань у сфері системи правової охорони інтелектуальної власності для розвитку малого, дрібного, середнього бізнесу, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Залишити відповідь