Мислюк О. О. Метеорологія та кліматологія

551.5(075.8)
М65
Мислюк О. О. Метеорологія та кліматологія : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2018. – 303 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи метеорології, наведено відомості про склад і будову атмосфери, фізичні процеси, що відбуваються в атмосфері, приділена увага основним поняттям синоптичної метеорології, кліматичній системі та клімату.
Посібник призначено для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Залишити відповідь