Мислюк О. О. Метеорологія та кліматологія

551.5(075.8)
М65
Мислюк О. О. Метеорологія та кліматологія : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. О. Мислюк. – Київ : Кондор, 2018. – 303 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи метеорології, наведено відомості про склад і будову атмосфери, фізичні процеси, що відбуваються в атмосфері, приділена увага основним поняттям синоптичної метеорології, кліматичній системі та клімату.
Посібник призначено для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Напишіть відгук

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake