Науково-методичні засади виробничо-логістичної діяльності підприємств транспорту

658
Н34
Науково-методичні засади виробничо-логістичної діяльності підприємств транспорту : монографія / С. Л. Литвиненко, П. О. Яновський, Г. І. Нестеренко, Т. Ю. Габріелова ; за заг. ред. С. Л. Литвиненка та П. О. Яновського. – Київ : Кондор, 2017. – 260 с.

Досліджено наукові проблеми виробничо-логістичної діяльності підприємств транспорту, визначена сутність конкурентоспроможності та засади підвищення якості взаємодії промислового і магістрального залізничного транспорту, приведені наукові основи логістичного забезпечення ефективного використання вагонного парку, реалізовані концептуальні основи оптимізації перевезень вантажів на дільницях, описана організація виробничо-логістичної діяльності підприємств транспорту при мультимодальній доставці негабаритних вантажів.
Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів транспортних навчальних закладів України та спеціалістів у галузі транспорту.

Залишити відповідь