Основи економіки транспорту

656(075.8)
О-75
Основи економіки транспорту : підручник / під ред. В. І. Щелкунова, Ю. Ф. Кулаєва. – Київ : Кондор, 2018. – 392 с.

У підручнику викладено загальні відомості про залізничний, морський, річний, автомобільний, авіаційний, трубопровідний, міський транспорт та їх роль у галузях економіки України. Описано основні елементи інфраструктури, система, організація та органи управління транспортом і шляхи їх удосконалення, а також техніко-економічні проблеми їх подальшого розвитку.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Залишити відповідь