Долгин В. П. Надежностьавтотранспортныхсредств

629.1(075.8)
Д64
Долгин В. П. Надежностьавтотранспортныхсредств : практикум / В. П. Долгин, А. О. Харченко, О. В. Хромов. – Киев : Кондор, 2018. – 250 с.

Навчальний посібник містить перелік спеціально підібраних робіт, які дозволяють засвоїти і закріпити знання, отримані при опрацюванні теоретичних розділів курсу.
Посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.070106 – Автомобільний транспорт. Також може бути використано аспірантами, науковими та інженерно-технічними працівниками.

Залишити відповідь