Дунська А. Р. Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

658.5
Д83
Дунська А. Р. Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак. – Київ : Кондор, 2017. – 232 с.

У монографії висвітлено передумови формування соціально-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств, досліджено роль та місце соціального капіталу у сучасних теоріях інноваційного розвитку. Обґрунтовано теоретичні положення щодо сутності соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку підприємств та визначено його структуру. Здійснено аналіз рівня використання економічних важелів та соціальних заходів у забезпеченні інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. Авторами визначено соціально-економічні параметри забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та оцінено їх динаміку, а також досліджено взаємозв’язки ключових соціально-економічних факторів та результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано науково-методичні засади функціонування соціально-економічного механізму в системі управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств. Розроблено методичний підхід до оцінювання складових соціального капіталу машинобудівних підприємств при формуванні соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Спрогнозовано результат впровадження соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та розроблено комплекс стратегічних заходів щодо нарощення соціального капіталу.

Залишити відповідь