Параска Г. Б. Методи та засоби експериментальних досліджень

001(075.8)
П18
Параска Г. Б. Методи та засоби експериментальних досліджень : навч. посібник / Г. Б. Параска, Д. В. Прибега, П. С. Майдан. – Київ : Кондор, 2017. – 138 с.

В посібнику викладено лекційне, методичне та організаційне забезпечення самостійної роботи студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять з курсів «Метолологія і організація наукових досліджень» та «Методи та засоби експериментальних досліджень».
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Напишіть відгук

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake