Параска Г. Б. Методи та засоби експериментальних досліджень

001(075.8)
П18
Параска Г. Б. Методи та засоби експериментальних досліджень : навч. посібник / Г. Б. Параска, Д. В. Прибега, П. С. Майдан. – Київ : Кондор, 2017. – 138 с.

В посібнику викладено лекційне, методичне та організаційне забезпечення самостійної роботи студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять з курсів «Метолологія і організація наукових досліджень» та «Методи та засоби експериментальних досліджень».
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Залишити відповідь