Брадул О. М. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій

Брадул005
Б87

Брадул О. М. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій : монографія / О. М. Брадул ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ : [б. в.], 2009. – 356 с.

Монографія присвячена питанням методології та організації обліково-аналітичного забезпечення менеджменту корпорацій. Дослідження господарюючих суб’єктів корпоративного сектора економіки України набуває особливого значення в умовах глобалізації та інтернаціоналізації капіталу. Автор розглядає концепцію обліково-аналітичного забезпечення як складову системи менеджменту корпорацій, виділяючи дві його складові. Перша – обліково-інформаційне забезпечення у вигляді КІСО (комп’ютерної інформаційної системи обліку). Друга – аналітично-інформаційне забезпечення у вигляді спроектованої КІСА (комп’ютерної інформаційної системи аналізу). Науково обґрунтовано шляхи удосконалення системи управління корпорацією на основі методів параметричної теорії систем.
Розрахована на науковців, магістрів, аспірантів, практичних працівників: бухгалтерів, аналітичних, фінансових працівників, менеджерів корпорацій.

Залишити відповідь