Цивільна оборона України

цивільна355(075.8)
Ц58
Цивільна оборона України / Я. І. Бедрій, Р. М. Івах, В. О. Рощин, В. М. Ємкало. – Київ : Кондор, 2018. – 347 с.

Висвітлені питання організації цивільної оборони в Україні; дія шкідливих, небезпечних та вражаючих факторів в мирний і воєнний час; організація захисту населення в час надзвичайних ситуацій; стійкість технічних систем; ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, медичних катастроф та основ лікарської допомоги потерпілим в час нещасних випадків, травм в умовах мирного часу при надзвичайних ситуаціях.
Посібник призначений для вивчення основ цивільної оборони України для студентів навчальних закладів, для працівників командно-навчального складу МНС та працівників і служб об’єктів господарської діяльності.

Залишити відповідь