Лев Б. І. Рідкокристалічні колоїди: деякі аспекти теорії

Лев532
Л34
Лев Б. І. Рідкокристалічні колоїди: деякі аспекти теорії / Б. І. Лев, О. М. Товкач, С. Б. Чернишук ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ : Наукова думка, 2018. – 365 с. – (Проект “Наукова книга”).

Актуальним напрямом досліджень фізики м’якої матерії є вивчення рідких кристалів з колоїдними частинками різної форми та різного розміру — від десятків нанометрів до мікронного. Пружна взаємодія між такими частинками сильно відрізняється від взаємодії в звичайних ізотропних колоїдних розчинах; вона принципово анізотропна і може в сотні разів перевищувати теплову енергію. Це призводить до утворення м’яких кристалів з колоїдних частинок. У монографії зроблена спроба побудувати теорію такої пружної взаємодії колоїдних частинок у необмежених і обмежених нематичних рідких кристалах, а також у смектиках і холестериках. Встановлено, що кожна колоїдна частинка з топологічними дефектами навколо може бути ефективно представлена у вигляді твердої шуби з трійкою (тріадою) чисел — пружних мультипольних моментів. Такий підхід дає змогу адекватно описати різні двовимірні та тривимірний м’які кристали з колоїдних частинок. Викладено послідовний підхід до опису таких систем та передбачено низку результатів, які можуть мати експериментальне підтвердження.
Для фахівців у галузі досліджень фізики м’якої матерії, рідких кристалів, фізики колоїдних систем, статистичної фізики, а також аспірантів і студентів фізичних спеціальностей старших курсів вишів.

Залишити відповідь