Дацишин О. П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження

Дацишин539
Д21
Дацишин О. П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження / О. П. Дацишин, В. В. Панасюк. – Київ : Наукова думка, 2018. – 287 с. – (Проект “Наукова книга”).

У монографії синтезовано результати досліджень авторів і наукових публікацій у галузі руйнування поверхневих шарів тіл, що циклічно контактують (деталей машин і, зокрема, вузлів трибоз’єднань). Запропоновано розрахункові моделі та процедури обчислення напружено-деформованих станів у зоні стиснення тіл, що контактують, з урахуванням наявності у цій зоні дефектів типу тріщин. Побудовано траєкторії поширення тріщин, які формують приповерхневі пошкодження, з урахуванням експлуатаційних параметрів трибоз’єднання та характеристик циклічної тріщиностійкості матеріалів на поперечний зсув та нормальний розрив. Розроблено методологію комп’ютерного дослідження процесів руйнування в зоні контакту елементів трибоз’єднання та оцінювання їх залишкового ресурсу закритеріями утворення типових контактно-втомних пошкоджень (пітинг, відшарування, вищербини, «риски», «темні плями», каверни тощо). Сформульовано рекомендації щодо оптимізації експлуатаційних параметрів з’єднань (рівень контактних навантажень, розміри іформи ділянок контакту, умови тертя і змащування, тріщиностійкість матеріалів тощо) для систем колесо-рейка, валки вальцювальних станів холодного прокату, полички-лопатки турбін.
Для наукових співробітників та інженерів різних галузей промисловості (залізничного транспорту, підшипникового та вальцювального машинобудування, енергетики, літакобудування тощо), а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей.

Залишити відповідь