Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК

сучасні622.27(063)
С91
Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : збірник наукових праць за результатами роботи IV Міжнарод. науково-технічної конференції (м. Кривий Ріг, 23–24 листопада 2018 р.) : до 85-річчя заснування НДГРІ / М-во освіти і науки України, НДГРІ, ДВНЗ “КНУ”. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2018. – 178 с.

Збірник призначено для спеціалістів гірничої промисловості, робітників науково-дослідних установ та проектно-конструкторських організацій, органів державної влади, може бути корисним викладачам ВНЗ та технікумів.

Залишити відповідь