Лапшин О. Є. Охорона рудникової атмосфери

лапшин622.8(075.8)
Л24
Лапшин О. Є. Охорона рудникової атмосфери : навч. посібник / О. Є. Лапшин, О. О. Лапшин, Д. О. Лапшина. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ “КНУ”, 2017. – 242 с.

Надано характеристику системи управління охороною праці на гірничих підприємствах, запропоновано шляхи її удосконалення та заходи попередження професійних захворювань і підвищення безпеки праці. Наведено методи визначення фізико-хімічних властивостей рудникового пилу та шкідливих газів, що утворюються у процесі видобутку, транспортування і перероблення гірської маси. Досліджено рівень забруднення атмосфери шахт, кар’єрів і збагачувальних фабрик. Представлено ефективні заходи захисту рудникової атмосфери від шкідливих забруднень.
Посібник відповідає програмам курсів «Проектування охоронипраці», «Проектування заходів боротьби зі шкідливостями на відкритих роботах» та «Безпека гірничих робіт» для студентів спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин» і може бути використаний для підготовки і підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників гірничих підприємств, а також студентами інших спеціальностей, які навчаються на напрямком «гірництво».

Залишити відповідь