Сагайдак М. П. Формування системи внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг

Сагайдак658
С13
Сагайдак М. П. Формування системи внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг : монографія / М. П. Сагайдак ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “КНУ”. – Кривий Ріг : СІК ГРУП Україна, 2015. – 508 с.

У монографії розглянуто засади становлення та розвитку теорії внутрішнього маркетингу, визначено сутність данного поняття та уточнено категорійно-понятійний апарат. Значну вагу приділено узагальненю теоретичних підходів науковців відносно структури та складових систем внутрішнього маркетингу, визначені ролі контактного персоналу у задоволені потреб споживачів і досягнені маркетингових цілей підприємства, а також механізмів побудови взаємовигідних партнерських відносин між топ-менеджментом, внутрішніми (персонал) і зовнішніми (клієнти) споживачами та іншими стейкхолдерами підприємства. Розроблено методологічні основи формування, діагностики та моделювання потенціалу системи внутрішнього маркетингу підприємств. З урахуванням міжнародного досвіду запропоновано методичні підходи до підвищення конкурентоспроможності вітчизняних провайдерів послуг.
Монографія буде корисною викладачам, аспірантам, студентам ВНЗ економічного профілю, керівникам і працівникам підприємств сфери послуг, а також усім, хто цікавиться питаннями внутрішнього маркетингу.

Залишити відповідь