Кондратюк С. Є. Дивосвіт металів

дивоцвіт669
К64
Кондратюк С. Є. Дивосвіт металів / С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер ; НАН України, Фізико-технологічний ін-т металів та сплавів. – Київ : Академперіодика, 2015. – 204 с.

Книга знайомить читача з цікавими історичними фактами і легендами щодо відкриття і розвитку технології обробки металів і сплавів та творців науки про метали. Популярно, на сучасному науковому рівні розказується про метали – фундамент цивілізації. Значну увагу приділено досягненням і новинкам сучасної техніки та перспективам використання металевих матеріалів. Видання розраховане на широке коло читачів. Буде також корисним для вчителів і викладачів технічних спеціальностей середніх і вищих навчальних закладів.

Залишити відповідь