Монтаж металургійного обладнання

Монтаж метал669(075.8)
М77
Монтаж металургійного обладнання / А. Я. Жук, Г. П. Малишев, Н. К. Желябіна, К. В. Таратута. – Київ : Кондор, 2018. – 330 с.

Розглянуто загальні принципи організації монтажних робіт, охарактеризовано обладнання та пристосування для такелажних робіт, описано слюсарно-пригінні роботи при складанні обладнання перед монтажем та інструменти для їх виконання, основні вимоги приприйманні фундаментів та способи і засоби при кріпленні до них обладнання, геодезичне обґрунтування монтажу та методи і засоби контролю при установленні обладнання в проектне положення, висвітлено технологію складання та монтажу типових вузлів і елементів, на конкретних прикладах розглянута технологія монтажу основного металургійного обладнання.
Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Галузеве машинобудування» («Металургійне обладнання», «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств») та «Металургія». Може бути корисним фахівцям металургійних і машинобудівних підприємств

Залишити відповідь