Єфіменко Л. І. Теорія автоматичного керування. Практикум

Єфіменко62-52(075.8)
Є91
Єфіменко Л. І. Теорія автоматичного керування. Практикум : навч. посіб. для вищих навч. закладів / Л. І. Єфіменко, І. А. Маринич. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2017. – 384 с.

Посібник призначений для проведення лабораторних і практичних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного керування” в середовищі інженерних і наукових додатків MatLab.
Посібник містить теоретичні основи і приклади виконання лабораторних робіт та практичних завдань з основних розділів дисципліни з використанням потужного пакета моделювання MatLab з розширеними ControlSystemToolboxiSimulink.
Призначено для студентів спеціальності 151– «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», також може використовуватися студентами спеціальностей: 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і 123 – «Комп’ютерна інженерія». Практикум буде корисний для самостійного вивчення дисципліни.

Залишити відповідь