Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «КНУ» Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту ДВНЗ «КНУ». Вип. 55

Збірник06
Н37
Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «КНУ» Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту ДВНЗ «КНУ». Вип. 55 / Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «КНУ» ; М-во освіти і науки України, Науково-дослідний гірничорудний ін-т ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг : НДГРІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 312 с.

Обгрунтована можливість геофізичного забезпечення методами ПІЕМПЗ і РАП безпеки відкритої розробки залізистих кварцитів в зоні впливу підземних гірничих робіт. Досліджено сучасний стан і перспективи розвитку виробничої діяльності залізорудної гірничодобувної промисловості України, її місце у гірничодобувному виробництві світу, оцінена ресурсна база і основні характеристики її функціонування. Приведені основні методичні положення технічного діагностування комплексів циклічно-потокової технології кар’єрів Кривбасу. Збірник призначений для фахівців гірничої промисловості, працівників науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, може бути корисний викладачам, студентам та аспірантам ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Залишити відповідь