Форум гірників – 2016

Форум гірників622(063)
Ф80
Форум гірників – 2016 : матеріали міжнародної конференції, 5–8 жовтня 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Національний гірничий університет». – Дніпро : НГУ, 2016. –
Т. 1. – 271 с.
Т. 2. – 271 с.

Відкриті гірничі роботи. Технології підземного видобутку корисних копалин. Збагачення корисних копалин. Екологічні і правові проблеми техногенно навантажених регіонів. Економіка і управління у гірничій промисловості.
Рудникова аерологія та безпека праці. Технології економічного і безпечного використання електроенергії. Автоматизація у гірництві.

Залишити відповідь