Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

Вентиляція697(082)
В29
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : науково-техн. зб. / М-во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 25. – 72 с.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, питання теорії і практики з опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, теплопостачання та газопостачання. Призначений для наукових працівників, викладачів, виробників, докторантів, аспірантів та студентів.

Залишити відповідь