Львівська політехніка. Національний університет

Львівська політехніка06
Л89
Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. № 910 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / Львівська політехніка. Національний університет ; М-во освіти і науки України ; гол. ред.-видав. ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 131 с.

Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» та інших авторів. Розглянуто питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування.
Для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Залишити відповідь