Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету

Геолого мінералогічний вісник55(082)
Г36
Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету. Т. 21, № 1 (41) / М-во освіти і науки України, КНУ. – Кривий Ріг : Видавничий центр КНУ, 2019. – 100 с.

У віснику опубліковані оригінальні матеріали з геології, мінералогії, металогенії регіонів, родовищ корисних копалин, вмісних геологічних утворень. Наведені дані можуть бути корисними для працівників навчальних, наукових, виробничих організацій, а також аспірантів і студентів геологічних, мінералогічних, геохімічних, гірничих, екологічних спеціальностей.

Залишити відповідь