Школа підземної розробки

Школа подземной622(063)
Ш67
Школа підземної розробки : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (24–28 верес. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Нац. гірничий ун-т”, ДВНЗ “КНУ” [та ін.] ; редкол.: В. І. Бондаренко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Національний гірничий ун-т, 2012. – 360 с. : рис., табл. – Назва обкл. : Школа подземной разработки. – ISBN 978-966-350-360-8.

Подано статті, які містять наук.-техн. досягнення і передовий досвід застосування нових технологій і геоінформаційних истем в гірничому виробництві.
Матеріали публікуються в редакційній обробці авторів.

Залишити відповідь