Лапшин О. Є. Охорона праці в гірництві

Лапшин622:658.3(075.8)
Л24
Лапшин О. Є. Охорона праці в гірництві : підручник / О. Є. Лапшин, О. О. Лапшин, Д. О. Лапшина. – Кривий Ріг : Редакційно-видавничий відділ “КНУ”, 2018. – 273 с., іл. – ISBN 978-966-132-052-8.

Підручник розкриває правові, нормативні та організаційні основи охорони праці, виробничу санітарію, техніку безпеки, протипожежний захист і гірничорятувальну справу в гірництві.
Підручник відповідає програмі курсу “Безпека гірничих робіт” для студентів всіх гірничих спеціальностей, а також може бути корисним інженерно-технічним працівникам гірничих підприємств.

Залишити відповідь