Основи та фундаменти

Основи та фундаменти 38624.15(082)Основи та фундаменти 39 О-75
Основи та фундаменти : наук.-техн. збірник / М-во освіти і науки України, КНУБА ; за ред. І. Бойка. – Київ : КНУБА, 2019. –
Вип. 38 – 80 с. – DOI: 10.32347/0475-1132.39.2019
Вип. 39 – 79 с. – DOI: 10.32347/0475-1132.39.2019.

У збірниках вміщено статті, присвячені актуальним питанням геотехніки, наведено результати досліджень взаємодії елементів системи «основа-фундамент-надземні конструкції», впливу сейсмічних або інших динамічних навантажень, фундаментів на слабких ґрунтах, фундаментів глибокого закладання, утримуючих конструкцій, оцінки стійкості схилів звуконебезпечних територій, визначення параметрів ґрунтів польовими та лабораторними методами. Висвітлюються також інші проблеми геотехніки та фундаментобудування.
Збірник розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників науково-дослідних, проектних та будівельних організацій. Видання здійснює публікації за спеціальностями:
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

Залишити відповідь