Містобудування та територіальне планування

Містобудування711(082)
М65
Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. / М-во освіти і науки України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2019. –
Вип. 70. – 645 с.
Вип. 71. – 492 с.

В збірниках висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.

Залишити відповідь