Грінченко Б. Д. Зібрання творів

грінченко.1грінченко.2 00137(477)
Г85
Грінченко Б. Д. Зібрання творів / [упоряд.: О. Мислива, А. Мовчун, В. Яременко ; вступ. слово В. Огнев’юка ; передмова, комент, прим. В. В. Яременка] / Б. Д. Грінченко. –Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2013. –
Кн. 1 : Педагогічна спадщина. – 551 с.
Кн. 2 : Педагогічна спадщина. – 423 с.

Зібрання творів Б.Д. Грінченка (1863–1910) друкується на виконання постанови ВР України від 04.07.2012 р. і приурочене до 150-літнього ювілею від дня його народження. Розпочинають багатотомник дві книги «Педагогічної спадщини» Б. Грінченка. Перша з них складається з трьох розділів, у яких у хронологічному порядку подано статті, що вийшли друком у галицьких часописах, «Земському збірнику Чернігівської губернії» та російській пресі. Матеріали дають уявлення про стан української освіти в кінці ХІХ –першому десятилітті ХХ ст. У публікаціях порушуються питання розвитку української мови, навчання і національного виховання в українських школах, характеризуєтьсястановище тогочасного вчителя.Друга книга «Педагогічної спадщини» Б. Грінченка складається з трьох розділів, у яких подано статті, що вийшли друком у російській пресі, газетах «Громадська Думка», «Рада» та журналі «Нова Громада», а також рецензії на різні видання. Матеріали дають уявлення про стан української освіти в першому десятилітті ХХ ст. У публікаціях порушуються питання розвитку української мови, освіти, культури, національного виховання в українських школах, характеризується становище тогочасного вчителя.

Залишити відповідь