izmir travesti resimleritravesti
altiparmak travesti marmaris travesti istanbul travesti

Тематичний дайджест до Міжнародного дня рідної мови

На 30-й сесії Генеральної конференції Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, було прийнято рішення заснувати Міжнародний день рідної мови. Датою щорічного свята вибрано 21-е лютого. Це всесвітне свято було засноване з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. До вашої уваги тематичний дайджест до Міжнародного дня рідної мови.

Оволодіння рідною мовою «це передусім виховання. Виховання розуму, формування думки, копітке різьблення й ліплення найтонших рис духовного обличчя людини…»

                                                                                        (В. Сухомлинський)

Гірняк С. П. Рідна мова в системі духовних цінностей української інтелігенції / С. П. Гірняк // Українська мова. – 2020. – № 3. – С. 61–74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2020_3_7.

Кравець Л. Рідна мова в полікультурному середовищі / Л. Кравець // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. –2019. – Вип. 50. – С. 76–80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_50_19.

Бабич Н. Рідна мова у вихованні сучасної мовної особистості / Н. Бабич // Лінгвостилістичні студії. – 2018. – Вип. 9. – С. 7–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2018_9_3.

Лєцкін М. Варшавський журнал «Рідна Мова» в українському інформаційному просторі Польщі (30-ті роки ХХ ст.) / М. Лєцкін // Український інформаційний простір. – 2018. – № 1. – С. 53–64. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrinfsp_2018_1_7.

Литвин О. Часопис «Рідна Мова» та його роль у збереженні етнонаціональної ідентичності українців у Польщі / О. Литвин, Н. Голубінка // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – 2018. – Вип. 8. – С. 199–207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2018_8_15.

Цар І. Співвідношення понять «рідна мова та «мова повсякденного спілкування» за близькоспорідненого білінгвізму (на прикладі молодіжного середовища м. Kиєва) / І. Цар // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – 2018. – Вип. 37. – С. 95–100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2018_37_18.

Співак Л. М. Вікова динаміка національної саморефлексії юнацтва за показником «рідна мова» / Л. М. Співак // Психологія: реальність і перспективи. – 2016. – Вип. 7. – С. 210–214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2016_7_55.

Царик О. М. Рідна мова як засіб формування культури мовлення особистості (історичний аспект) / О. М. Царик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 73(1). – С. 36–39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_73(1)__9.

Волошина Г. П. Рідна мова як чинник громадянського виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Г. П. Волошина // Педагогічний дискурс. – 2011. – Вип. 10. – С. 106–108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_27.

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) заснувала стипендію імені Анни Кісіль для вивчення української мови : мультимедійна платформа іномовлення України Укрінформ. – Режим доступу: https://bit.ly/3ayvngL.

630_360_1613548302-886

Як сказати небанально «гарна» чи «погана» : мультимедійна платформа іномовлення України Укрінформ. – Режим доступу:  https://bit.ly/3bgIP8c.

Використані джерела:

1. БД «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського https://bit.ly/3qzVZn6.

2. Укрінформ https://www.ukrinform.ua/

3. https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=28&year=2021

Підготувала директор бібліотеки Світлана Баскакова