Аспірантам, докторантам

Пропонуємо Вашій увазі періодичні видання України за професійним спрямуванням університету.
Актуальні проблеми економіки«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» – фаховий економічний журнал. Заснований у 2000 році. Виходить щомісяця.

Міжнародна індексація:
SciVerse Scopus by Elsevier – з жовтня 2009 року;
EconLit –
з жовтня 2013;
Index Copernicus –
з січня 2010 року;
EBSCOhost –
з січня 2011 року;
Ulrich’s Periodicals Directory –
з березня 2011 року;
Cabell’s Directories –
з січня 2014 року;
ABI/Inform (by ProQuest) –
з січня 2014 року.


Геофизический «ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» – науковий журнал Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України. Заснований у 1979 р., видається 6 разів на рік.

Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus

 

 


O«ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС – XXI» – загальноукраїнський науковий фаховий журнал. Заснований у 1996 році, виходить 6 разів на рік (кожний випуск двома окремими частинами).

Входить до 6 провідних міжнародних наукометричних баз (публікація у журналі відповідає вимогам Наказу №1112 МОН України від 17.10.2012 р. ”Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”):

Scopus, Нідерланди – з вересня 2013 NEW!
Index Copernicus, Польща – з жовтня 2011 року. За результатами експертного висновку, імпакт-фактор (Index Copernicus Value) «Економічного часопису-ХХІ» становить 6,40 пунктів.
EBSCOhost, США – з вересня 2012 року
Ulrich’s Periodicals Directory, Велика Британія, США - з травня 2012 року
Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), Німеччина - з березня 2013 року
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Росія – з березня 2013 року

Нано«ЖУРНАЛ НАНО- ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ» – науковий журнал Сумського державного університету. Заснований у 1994 р., до 2009 р. мав назву «Вісник Сумського державного університету. Виходить 4 рази на рік.

Журнал індексується:


Фізичних досліджень«ЖУРНАЛ ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» – Науковий журнал Львівського національного університету імені Івана Франка. Заснований у січні 1994 р., виходить 4 рази річно.

Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus

 

 


Радиоэлектроника«ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА» – міжнародний щомісячний науково-технічний журнал. Видається російською мовою, Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут”.

Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus

 


Інвестеційний менеджмент1«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ» – міжнародний науково-практичний журнал видавничої компанії “Ділові перспективи”. Заснований у 2004 р., виходить щоквартально.

Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus

 

 


Кіберенетіка1«КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ» – міжнародний науково-теоретичний журнал Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. Заснований у січні 1965 р., виходить 6 разів на рік.

Журнал Cybernetics and Systems Analysis (переклад журналу «Кибернетика и системный анализ» англійською мовою) реферується або індексується такими фірмами та агентствами: ABI/INFORM, Academic OneFile, Academic Search,CompuScience, Computer Abstracts International Database, Computer Science Index, Current Abstracts, Current Index toStatistics, Digital Mathematics Registry, EBSCO, EI-Compendex, Gale, Google Scholar, INIS Atomindex, Inspec, io-port.net,Mathematical Reviews, OCLC, SCOPUS, Summon by Serial Solutions, Zentralblatt Math.


Метоллофизика «МЕТАЛЛОФИЗИКА И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ » – міжнародний науково-технічний журнал Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Заснований у 1979 р., виходить щомісячно.

Індексування та реферування:

Журнал «МФиНТ» має імпакт-фактор і входить до рейтингу Thomson Reuters (Science Citation Index Expanded), а також до рейтингу SCImago Journal & Country Rank (SJR). Він обробляється такими наукометричними системами і базами даних, як: Web of Science, Scopus, Chemical Abstracts, Eigenfactor score, Fiz Karlsruhe, INSPEC, Pascal, ВИНИТИ, eLIBRARY, Джерело, MedSci.


мЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» – міжнародний журнал з проблем металургії та гірничорудної промисловості. Заснований у 1960 р., виходить 6 разів на рік.

Англоязычная версия издания «Metallurgical and Mining Industry» включена в международные базы данных научно-технических изданий:

Scopus, Index Copernicus, Elibrary.


Науковий вісник«НАУКОВИЙ ВІСНИК НГУ» – науковий журнал Національного гірничого університету. Заснований у 1998 р., виходить щомісячно.

Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus

Каталоги періодичних видань: Ulrich’s Web Global Serials Directory, Index Copernicus Journals Master List., Research Bib.

Повнотекстові бази даних: EBSCOhost databases, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

Реферативні бази даних: Engineering Village, ProQuest.

Реферативні журнали: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, ВІНІТІ РАН.


Вопросы атомной«ПИТАННЯ АТОМНОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ» – науковий журнал ННЦ “Харьківський фізико-технічний інститут”. Заснований у 1975 р., виходить 6 разів на рік.

Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus

 

 


Порошкова металургія«ПОРОШКОВАЯ  МЕТАЛЛУРГИЯ» – міжнародний науково-технічний журнал Інституту проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича НАН України. Заснований у січні 1961 р., виходить щомісячно.

Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus

 


Проблемы прочности«ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ» – науковий журнал Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. Заснований у січні 1969 р., виходить 6 разів на рік.

Реферується та індексується в: Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, Academic Search, ChemWeb, Current Abstracts, Earthquake Engineering Abstracts, EI-Compendex, Engineered Materials Abstracts, Gale, INIS Atomindex, Materials Science Citation Index, OCLC, PASCAL, SCImago, Summon by Serial Solutions


Проблемы управления и информатики«ПРОБЛЕМИ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ» – міжнародний науково-технічний журнал Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України та Iнституту космічних досліджень НАН України та НКА України. Заснований у січні 1956 р.

Міжнародні наукометричні бази даних: SciVerse Scopus

 


Схід1«СХІД» – аналітично-інформаційний журнал. Видається з 1995 р. у Донецьку (Україна).

Міжнародна індексація журналу

Ulrich’s Periodicals Directory – передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань за всіма тематичними напрямками;
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених;
РІНЦ (Росія) –
міжнародна бібліографічна база даних наукових публікацій. Для отримання даних про публікації та цитованість статей на основі бази даних РІНЦ використовується аналітичний інструментарій ScienceIndex;
EBSCO –
агрегатор повнотекстових видань. Включає в себе 375 повнотекстових баз даних і понад 350000 електронних книг;
Philosophy Documentation Center –
репозитарій та ресурсний центр, який забезпечує доступ до наукових матеріалів з прикладної етики, філософії, релігієзнавства та суміжних дисциплін;
Index Copernicus (Польща)
міжнародна наукометричних база. (Index Copernicus Journals Master List). Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів;
WorldCat
найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.


современная металлургия«СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ» (До 2003 р. «Проблемы специальной электрометаллургии») – журнал заснований у 1985 р., видається щоквартально, представляє результати теоретичних й експериментальних досліджень, виконаних у Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України у галузі електрометалургії.

 


СВЕРХТВЕРДЫЕ«СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ» – науково-теоретичний журнал Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. Заснований у липні 1979 р., виходить 6 разів на рік.

Реферирование журнала «Journal of Superhard Materials»: электронные базы данных компании Thomson Reuters (Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition@, Material Science Citation Index@) и базы научной информации Academic OneFile, ChemWeb, Expanded Academic, Google Scholar, INSPEC, OCLC, SCOPUS, Summon by Serial Solutions.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА«ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ» – міжнародний науково-технічний та виробничий журнал Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. Заснований у 1989 р., виходить 4 рази на рік.

 

 


Технічна електродинаміка«ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» – науковий журнал Інституту електродинаміки НАН України. Заснований у жовтні 1979 р., виходить 6 разів на рік.

Журнал входить до переліку профільних видань ВАК України та реферується у Реферативному журналі ВІНІТІ РАН (Росія, Москва), реферативному журналі “Джерело” (Україна, Київ). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського,  включено у загальнодержавну реферативну базу даних та міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, INDEX COPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST.


 

Напишіть відгук