Сучасна українська мова

СучаснаББК81.411.4я73
С91
   Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика : підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. – К. : Знання, 2013. – 340 с. – (Університетський підручник).
 
 
 
 

У підручнику висвітлено найважливіші питання лексикології, фразеології, фонетики сучасної української мови. Зокрема подано системно семасіологічну характеристику словникового складу української мови, опис основних системних зв’язків у лексиці, розглянуто природу і структуру лексичного значення слова, проблему типології лексичних значень, основи української ономастики та структуру і лексичну базу антропонімів, а також актуальні питання української фразеології і сучасної української лексикографії. Опис одиниць фонетики здійснено в артикуляційному, акустичному і власне лінгвістичному вимірах. При цьому автори спиралися на здобутки фонетичної теорії, власний досвід викладання, а також на дослідження звукової системи української літературної мови, здійснені в лабораторіях експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

            Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

Залишити відповідь