Український дипломатичний словник

УкраїнськийББК66.4я2
У45
   Український дипломатичний словник / за ред. М. З. Мальского, Ю. М. Мороза. – К. : Знання, 2011. – 495 с.
 
 
 
 
 

У словнику вміщено інформацію з історії та теорії міжнародних відносин, минулого і сьогодення дипломатії, ключових проблем світової політики, міжнародних економічних відносин та міжнародного права. Висвітлено особливості дипломатичної служби, структуру і функції закордонних дипломатичних представництв, норми дипломатичного протоколу й етикету, а також вміщено біографії провідних державних діячів і дипломатів з багатьох країн світу. Подано нариси з історії української дипломатії та сучасного стану взаємин з іншими державами.

Для студентів, які вивчають міжнародні відносини, початківців-дипломатів, усіх, хто працює у державних і недержавних структурах, причетних до міжнародних контактів України, а також цікавиться проблемами міжнародних відносин.

Залишити відповідь