Кадол Л. В. Економіка будівництва

Кадол69:658(075.8)
К13
  Кадол Л. В.
   Економіка будівництва : навч. посіб. / Л. В. Кадол, І. А. Єфімова, О. Б. Короленко. – Кривий Ріг : Видавничий центр КТУ, 2011. – 473 с.

           

 

У посібнику розглянуті сучасні підходи розгляду мікроекономічних процесів, що відбуваються  безпосередньо у будівній організації, її взаємодію з зовнішнім ринковим середовищем. Відзеркалено весь відтворювальний цикл у будівельній організації – формування та використання ресурсів, виробництво та реалізацію будівельної продукції з обґрунтуванням потреби в виробничих ресурсах. Надано види та форми мотивації трудової діяльності, форми і системи оплати праці. Розглянуто правила формування собівартості будівельно-монтажних робіт.

     Для полегшення засвоєння матеріалу після тем у навчальному посібнику подаються тести і приклади розв’язання задач.

     Посібник розраховано для підготовки фахівців ВНЗ будівельного напряму, аспірантів та спеціалістів, керівників будівельних організацій.

Залишити відповідь